Nhìn xuyên quần áo

Anh chàng này có cặp mắt thật đặc biệt, nhìn xuyên được quần áo, nhưng chỉ với người khác giới và đặc biệt là người đẹp.

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: