Hội Thi Hoa Táo-Miss Apple 2009:P2

Các bạn xem tiếp hội thi hoa táo để bình chọn cho thí sinh táo đẹp nhất nhé.

Nào, tiếp tục cười: