Hãy giả nhời em: Hài kịch Vân Sơn & Bảo Liêm

Phần tiếp theo của Hài kịch Vân Sơn & Bảo Liêm: Vân Sơn 36 Taiwan P1. Nên xem cả 2 phần.

Phần II: http://www.khakha.com/cuoi/video-hai/hai-kich-van-son-bao-liem-van-son-36-taiwan-p2/

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,