Hài kịch Vân Sơn & Bảo Liêm: Vân Sơn 36 Taiwan P2

Chuyện tình tự kể của danh hài Vân Sơn. Buồn cười cực kỳ.

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,