Đẹp, xấu nhờ bia

Bia uống thì phê, nhưng phê quá lại hóa ra lờ đờ nhìn gà hóa cuốc. Nhưng đôi khi đời nó xấu quá phải uống bia lừa mình cho đời nó tươi lên

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,,