Buôn dưa lê quên trái dừa

Cô nàng mải mê buôn dưa lê với chàng mà quên hẳn trái dừa …

Nào, tiếp tục cười: