Bi a nghệ thuật

Trái bi a đi đường vòng, nhảy qua chướng ngại vật, ăn hết bàn cho 1 cú đánh… là những đường cơ chính xác đến khó tin mà bạn sẽ được chiêm ngưỡng trong video sau đây.

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: