9 tầng địa ngục

Cao thủ chơi game “9 tầng địa ngục” phá đảo trong vẻn vẹn có 9 phút. Bạn có làm được điều tương tự? Click vào đây để thử sức: http://www.trochoiviet.com/games/module-pnFlashGames-display-id-268-game-9-tang-dia-nguc.phtml

Chuyện ngẫu nhiên