Tuổi con Trâu

Học sinh nọ hỏi học sinh kia:

- Hồi nãy mày sợ trễ học hay sao mà vượt đèn đỏ?

- Không, vì tao tuổi con Trâu.

- ???

- Trâu cùng họ với bò. Mà bò tót thì mày biết nó thấy màu đỏ là cứ lao tới.

- !!!

” St ”

Nào, tiếp tục cười: