Thông điệp của bộ giao thông

Toàn thể pà kon!

Các bạn có biết rằng, mỗi lần dừng đèn đỏ không tắt máy là các bạn đang tiêu tốn 1 lượng xăng có thể dùng để đi 2-3km ? Các bạn có biết rằng các bạn đang thải ra 1 lượng khí CO2, và lấy mất đi 1 lượng khí oxy đủ để nuôi 1 em bé trong 1 ngày không? Các bạn có biết rằng các bạn đang lãng phí 1 nguồn tài nguyên đang cạn kiệt dần trên qui mô toàn cầu không? Mỹ gây chiến với Trung Đông cũng 1 phần lớn là vì nguồn tài nguyên này không?

Vì vậy, tôi kực lực đề nghị pà kon hãy….vượt đèn đỏ. Hãy quên đi đèn đỏ, quên đi những bóng áo vàng (xanh). Hãy vượt đèn đỏ, vì 1 việc có ích cho cộng đồng!!!

…. Hahaha ^^ ^^

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: