Tài của Sếp

Hai nhân viên nói chuyện với nhau.

Một anh bảo:

- Sếp của tớ thật tài. Ông ấy có trí nhớ tuyệt vời. Năm vừa rồi mình lỡ đi muộn một đôi lần vậy mà kỳ họp cơ quan nào ông ấy cũng cứ nhắc mãi…

- Chưa tài bằng sếp cũ của tớ. Mình chuyển cơ quan đến ngót chục năm, lại thay đổi chỗ ở đến hai ba lần; vậy mà hồi cưới vợ cho con, ông ấy vẫn tìm được đến nơi để đưa thiệp mời.

” St ”


Nào, tiếp tục cười: