PMU18 là gì

Chuyện nghe được ở quán cà phê vỉa hè:

- PMU 18 là gì mà tui đọc báo hổng thấy giải nghĩa mấy từ này? Đọc thế nào cho đúng đây?

- Thì đọc là… Phờ-mu-18!

- Sai rồi, phải đọc là… Phờ-em-u-18!

- Càng sai! PMU18 là chữ viết tắt của các từ sau…

P: Phân phát xe chùa; M: Moi tiền từ vốn ODA; U: Uống bia ngâm gái!

Đọc một cách đầy đủ là: Phân phát xe chùa – Moi tiền từ vốn ODA – Uống bia ngâm gái – 18!

- ?!?!?!

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,