Ngày bốn lần

Vợ chồng nhà nọ vừa cưới xong thì bố mẹ cho ra ở riêng.Khi đi làm sổ hộ khẩu CA phát cho tờ giấy bắt khai .Vì mới học hết lớp 3 nên hai đứa khai như sau:

Họ và tên : Lich tà pòi

ngày ,thang,năm sinh: 1.7.1987

nơi sinh: các chú biết rồi ghi bẩn giấy nhà nước

quan hệ với chủ hộ: ngày 4 lần (còn trẻ,mới cưới)

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,