Mr. Boomba phần 3: Hút thuốc như người lớn

Boomba muốn chứng tỏ bản thân đã trưởng thành bằng cách hút thuốc. Rủi thay chàng lại gặp người tình trong mộng ở bến xe bus và hậu quả là…
(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)

Nào, tiếp tục cười: