Mẹ vợ và chàng rể

Hai bà thăm hỏi nhau về chàng rể mới. “Chàng rể mới của bà thế nào?”, một bà hỏi.

- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết đánh bạc.

- Nhưng đó là ưu điểm đấy chứ?

- Khốn nỗi nó không biết đánh nhưng cứ đâm đầu vào chơi!

!!!!!!

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,