Không thày đố mày làm nên

Nhan ngay 20-11!!!!

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: – Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: – Câu này có 2 chữ “mày” và “nên” Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý – Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố” Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: – Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. – Em cho biết đó là câu gì? – Thưa thầy đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”! :))

Một vài ý kiến khác:

- Đố mày: làm thầy, nên không?
- Thầy đố, mày không nên làm.
- Mày không nên đố thầy làm.

(From mim yahoogroup)

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: