Công dụng của thuốc tránh thai

Một bà yêu cầu bác sỹ cho thuốc tránh thai. Bác sỹ nhìn một lúc và hỏi:

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

Bà kia trả lời: – 75 tuổi!

- Vậy thì, Bác sỹ tiếp: – Bà đã hết tuổi sinh nở rồi, cần thuốc làm gì!

- Tôi cần để chống mất ngủ!

Bác sỹ suy nghĩ hồi lâu, và nói:

- Lạ nhỉ! Làm thế nào mà thuốc tránh thai có thể chống mất ngủ được nhỉ?

- Tôi bỏ vào cốc nước quả cháu gái tôi uống mỗi ngày.

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: