Thương con gà trống

Thương con gà trống hoa mơ
Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu

Bạc đầu có nghĩa gì đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?

” St “

Nào, tiếp tục cười: