Thơ chiều

Chìu chìu bìm bịp kêu chìu.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi.

Ban ngày làm việc tả tơi.
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường.
Nằm chung thì bảo…chật giường.
Nằm riêng lại bảo…tơ vương em nào?
Lãng mạn thì bảo…tào lao.
Đứng đắn lại bảo…người sao hững hờ?
Khù khờ thì bảo…giai tơ.
Khôn lanh thì bảo…hái mơ bao lần???
Cả đời cứ mãi phân vân.
Tơ lòng con gái bít mần răng đây!

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: