Thân em . . .

Thân em như dãi lụa đào,

Sẳn sàng thắt cổ anh nào ngu si.

-Thân em như giếng giữa đàng,

Anh mà lỡ té, xong hàng anh luôn.

-Chàng ơi, đưa gói thiếp mang,

Đưa xe thiếp bán cho chàng trắng tay.

-Qua cầu, ngả nón trông cầu,

Cầu bao nhiêu nhịp, em muốn chồng giầu bấy nhiêu.

-Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày vàng lên

-muốn cho thân thể béo quay

ăn xong ta phải lên giường nằm ngay

dù ai nói ngả nói nghiêng

thì ta vẫn cứ nằm yên như thường…..

-Thức đêm mới biết đêm dài

Yêu em mới biết em ” chằn ” như ai

Nào, tiếp tục cười: