Sắp Tết rồi

Còn mươi hôm nữa, Tết rồi!

Ngành ngành nô nức, người người đua nhau

Hộp quà to nhỏ, sắm mau

Mang đi chúc Tết, làm “câu ân tình”.

Sếp nhỏ, biếu hộp cồng kềnh

Dăm chai rượu ngoại, mấy bình nước hoa

Rượu thì kính biếu ông nhà

Nước hoa xin để sếp bà dùng chơi!

Sếp to, quà Tết nhẹ thôi

Bao nhiêu “tình cảm” gói nơi: phong bì

Nhận quà, sếp chẳng ngại chi

Đây là “tình cảm”, lo gì mà lo…

Dịp Tết là dịp có thu

Sếp bà tính đếm lu bù mỏi tay.

Một năm mới có dịp này

Bao nhiêu “tình cảm” giãi bày với nhau…

( Theo Lục bát . com )

Nào, tiếp tục cười: