Qua Đèo Ngang

Cảnh Đèo Ngang nay đã khác rất xa thời Bà Huyện Thanh Quan. Sự đói nghèo vẫn còn đó, nhưng cảnh nên thơ yên bình xưa thì nay đã được thay bằng hỗn loạn và tệ nạn.  Vậy nên mới có thơ rằng:

Xe tới Đèo Ngang đã tối hù

Trăng thì chưa mọc, đèn thì lu

Lom khom hành khất dăm mười cụ

Lác đác gốc cây gái mấy dù

Tơi lá kìa ai mang sù sụ

Váy thâm mặc gió tốc vù vù

Dừng lại lưng đèo nghe gió hú

Tưởng hồn Bà Huyện khóc hu hu

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: