Lần đầu …

Lần đầu em nhớ anh yêu
Tìm phòng nội trú, đánh liều ghé thăm.

Thẹn thùng nhẹ đến cửa phòng
Giật mình tưởng lạc vào trong… chợ trời

Đón em, ôi thật chơi vơi
Đẹp đôi gián lượn, rộn lời chuột reo
Chiếu giường cam phận bọt bèo
Trôi lên dạt xuống lộn mèo gối chăn

Quần đùi áo lót nhện giăng
Sách đèn, xoong chảo tung tăng tứ bề

Trên tàn thuốc, dưới cà phê
Cơm thiu, đàn, sáo nằm kề dép da
Thương em anh tặng thơ, hoa…
Thương anh sắm… chổi quết nhà tặng anh!

Nào, tiếp tục cười: