Hát Ka ra ô kê …Rớt răng !

Hôm qua đi hát rao-kê

Ông đi răng đủ, ông về thiếu răng!

Thấy trống bà xã lại nhăn:

Ông ơi sao mất cái răng đâu rồi?

Thôi thôi nói nhỏ bà ơi!

Anh em mời quá nên tôi uống ào

Chẳng biết nó say lúc nào

Ra hè tôi ngã lộn nhào,… rớt răng!

Gặp mấy con chó háu ăn

Giành lộn nó nuốt cái răng tôi mà!

Chứ tôi tìm cả trong nhà

Tìm hết chỗ hát vẫn là không răng.

Bà rằng: “Ông hát lợi chăng?”

Thưa bà: “Có lợi mà răng hổng còn “…

” St “

Nào, tiếp tục cười: