Cô gái Sơn Tây

Cô gái Sơn Tây , yếm thủng tày dần

Răng đen hạt nhãn , chân đi cù nèo

Tóc rễ tre chải lược bờ cào

Xù xì da cóc , hắc lào tứ tung

Trên đầu chấy rận như sung

Rốn lồi quả mít , má hồng trôn niêu

Cô tưởng mình cô ái ố mỹ miều

Chồng con chả lấy , để liều thân ru

Hai nách cô thơm như ổ chuột chù

Mắt như gián nhấm , lại gù lưng tôm

Trứng rận bằng quả nhãn lồng

Miệng cười tủm tỉm như sông Ngân Hà

Con rận bằng con ba ba

Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh

Hàng xóm vác gậy đi rình

Hóa ra rận đực nóng mình bò ra

Bánh đúc cô nếm nồi ba

Mía re tráng miệng hết và trăm cây

Giã gạo vú chấm đầu chày

Xay thóc cả ngày được một đấu ba

Đêm nằm nghĩ hết gần xa

Giở mình một cái , gãy mười ba thang gường

” St “

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,