Chồng già vợ trẻ khó “nhai”

Chồng già vợ trẻ khó “nhai”

Như tăm xỉa móm, như thịt nai nấu… giả cầy

Như chân không tất, xỏ giày

(Tuy dùng vẫn được nhưng cay toét mồm).

Chạnh lòng những buổi chiều hôm

Chồng người tennis, sân golf, bâu-lình (bowling)

Thể thao chừa lại… chồng mình

Lên giường ngúng nguẩy coi khinh. Lạ đời!

Chồng người chẳng giống chồng tôi

Da không nhăn nhúm, tối trời không… lăn

Tối về không bỏ hàm răng

“Độc lập, tự chủ”, đêm nằm biết… mơi

Lão kia! À đấy, chồng ơi!

Chồng ngủ rõ lắm để tôi… một mình

Nếu chồng không tự… trẻ mình

( Theo 24h )

Nào, tiếp tục cười: