Chợ tình

Đàn bà đi chợ thì lâu
Hầu bao rủng rỉnh, cho nhau “tiền thừa”

Đàn ông đi chợ nh­­ư đùa
Mới vừa đến cổng lạ chư­a: “hết tiền”.

” St “

Nào, tiếp tục cười: