Ba đồng một mớ …

“Bà đồng một mớ đàn ông
Đem bỏ vào l.ồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi”.

Ông bà ta dậy thế rồi
Vậy mà dám láo hở lời chê bai
Thách con trai nói goodbye!
Các chị đây sẽ trổ tài cho “dze”

Nhưng mà nhắn nhỏ trước nhe:
Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
Vì thế giới toàn con trai
Một lũ “đực rựa” thì tài cán chi?

Cơm gạo chẳng nấu ra gì
Dưới thì nó sống, trên thì nó khê
Ngó thau quần áo mới ghê
Chất chồng chất đống, tối về… chất thêm

Nhìn nhau mà… khóc suốt đêm
Chỉ mong mau sáng để rên với trời:
“Đừng hại con nữa ông ơi
Đời thiếu con gái là đời… bỏ đi!”

!!!

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: