Anh đi công tác

Anh đi công tác Pơ-lây-
cu dài dằng dặc biết ngày nào ra?

Còn em em vẫn ở nhà
Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào.

Chị em du kích tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa mình.

Phụ nữ thường rất hay lười
Riêng em anh thấy là người cần… (cù)

Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh.

Nào, tiếp tục cười: