Still Loving You

Bài hát kinh điển Still Loving You của ban nhạc Scorpions qua sự thể hiện của chú chim se sẻ.

(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,