Dũng sĩ diệt ruồi

Cùng chàng rể Tây Phao-lồ “nhập gia tùy tục” bằng cách luyện môn kung fu diệt ruồi, môn thể thao quốc hồn quốc túy của Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội sau trận lụt lịch sử.

(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: