Dành cho người lớn

Có những cái người lớn trẻ em đều xem được, có những cái chỉ người lớn xem mà trẻ em không được xem. Những thứ như vậy gọi là thứ dành cho người lớn.

(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)

Nào, tiếp tục cười: