Cuộc chiến trên giấy

Cuộc đánh ghen long trời lở đất trên trang giấy giữa những hình nhân phác họa bằng bút chì.

(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: