Cuộc chiến desktop

Cuộc chiến giữa các biểu tượng (icon) trên màn hình thật quyết liệt và kịch tích. Một tác phẩm hoạt hình tuyệt vời mà bạn không nên bỏ lỡ.


(JavaScript không hoạt động hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ của Adobe Flash Player. Vui lòng cập nhật phiên bản mới.)


Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: ,