Nhìn không thấy

Hai vợ chồng nọ giàu có, nhưng hết sức keo kiệt. Một hôm có khách đến chơi, ngồi nói chuyện tới trưa, hai vợ chồng thay nhau vào bên trong ăn cơm.

Ăn xong, lại ra cười nói thân mật như là mải mê chuyện trò vì quý khách. Đang nói chuyện, ông khách làm như vô tình sờ vào cây cột gỗ và kêu lên:

- Ồ! Cây cột này bị mọt ăn rồi, anh chị phải thay ngay đi!

- Đâu nào? Đâu nào? Sao cả hai vợ chồng tôi đều không nhìn thấy?

- Nó ăn ở bên trong, nhìn thế này không thấy được đâu!

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: