Tết con Trâu qua ngòi bút biếm

Năm con trâu Kỷ sửu đã đến! Thật vui nhưng cũng nhiều biến động. Những khủng hoảng kinh tế, những nỗi sợ của dự báo thời tiết sai…đuợc các ông Táo mang nỗi niềm đó lên trời. Tất cả đều được phản ánh sinh động qua ngòi bút biếm của LAP.

Táo giá năm TrâuÔng Táo thời "Fast food"Dự báo Thời tiết

Nào, tiếp tục cười: