Mặt nạ

Đôi khi cuộc sống không như ta thấy trên bề mặt.

Mặt nạ người đẹp

Mặt nạ người hùng

Mặt nạ quân tử

Nào, tiếp tục cười:

Xem thêm về: